การอบรมปรับพื้นฐานการฝึกและประชุมชี้แจงเหตุการณ์ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ประจำปี 2564

 วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมอบรมปรับพื้นฐานการฝึกและประชุมชี้แจงเหตุการณ์ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Acu Conference ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]