การอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ระดับจังหวัดและการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงาน อพม. อำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00-16.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ระดับจังหวัดและการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงาน อพม. อำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ แกนนำอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับจังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 65 คน โดยมีนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]