การอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกพัฒนาทักษะ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลทางสังคมภายใต้การบริหารจัดการ DATA CATALOG กรอบแนวทางใหม่

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกพัฒนาทักษะ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลทางสังคมภายใต้การบริหารจัดการ DATA CATALOG กรอบแนวทางใหม่ โดยมีนายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ทั้งนี้ นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม และนางสาวจิรารัตน์ ทวดสง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมฯ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]