การอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการใช้งานระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO Logbook)

วันที่ 11 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม และนางสาวจิรารัตน์ ทวดสง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการใช้งานระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO Logbook) ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting โดยมีนางสุดา สุหลง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]