การอบรม “หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร์” Executive Coaching

ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์” (Executive Coaching) ให้แก่ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ซึ่งเข้ารับตำแหน่งตั้งแต่ปี 2564 – ปัจจุบัน จำนวน 29 คน โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบนโยบายและประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]