การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อภาวะโลกร้อนและการจัดการสำนักงานสีเขียว

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมรับฟังการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อภาวะโลกร้อนและการจัดการสำนักงานสีเขียว ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom meeting ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]