กิจกรรมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายจำลอง สัตบุตร ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคนพิการต้นแบบจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]