กิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชน เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระเลิศหล้านภาลัย

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชน เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระเลิศหล้านภาลัย ณ โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายมนตรา พรมสินธุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]