กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

วันที่ 8 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมแลความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม จิตอาสา 904 รหัส 4-ก134 รุ่นที่ 1/2565 สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 ณ สระน้ำบ้านสวยศรี ตำบลบ้านนาเดิม อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]