กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพระธาตุศรีสุราษฎร์ เขาท่าเพชร เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 18 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางนุชรีย์ ด้วงสา พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กนางสาวกมลทิพย์ ปลื้มใจ นักวิชาการเงินและบัญชี ว่าที่ร้อยตรี ดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร นางสาวนุสรา เวชวิมล นิติกร และ นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพระธาตุศรีสุราษฎร์ เขาท่าเพชร เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี โดยมีจิตอาสาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และร่วมกิจกรรมพัฒนา ณ พระธาตุศรีสุราษฎร์ เขาท่าเพชร ตำบลมะเขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]