กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดสมหวังวนารามและจิตอาสาบริการประชาชน

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (One Home) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและจิตอาสาบริการประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช โดยมีนายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในกิจกรรม โดยมีจิตอาสาพระราชทานและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ โดยในวันนี้ ได้ร่วมกันเก็บกวาดขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ พัฒนาทำความสะอาดโดยรอบบริเวณวัด และกิจกรรมจิตอาสาให้บริการ อาทิ เช็คซ่อมยานพาหนะ เครื่องจักรกลการเกษตร และบริการตัดแต่งทรงผมฟรีอีกด้วย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]