กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและบริการประชาชน เนื่องในโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่ 17 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม และนางสาวเปมนีย์ เรืองนวล พนักงานอำนวยการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและบริการประชาชน เนื่องในโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมี นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน มีจิตอาสาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมูเหล่า ปรองดอง สามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม ณ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]