กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันมหิดล

วันที่ 24 กันยายน 2566 นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันมหิดล ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีจิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ หัวหน้าส่วน นักเรียนนักศึกษา และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งล้วนมีจิตใจตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในการนี้ นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุชานันท์ ช่วยเกิด เจ้าหน้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม และนางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]