กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัสุราษฎร์ธานีโดย นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการ และ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์และจิตอาสาบริการประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี ณ วัดบุญบันเทิง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]