กิจกรรมจิตอาสา1 “พัฒนาทำความสะอาดตลาดศาลเจ้าและวัดไทร ‘ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาทำความสะอาดตลาดศาลเจ้าและวัดไทร” เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ลานวัดไทร ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาในวันสำคัญของชาติไทยประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี) เป็นประธานในพิธีดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]