กิจกรรมบรรยาย เรื่องการกู้ยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพของคนพิการและมอบเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพให้แก่คนตาบอด

   วันที่ 15 สิงหาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบรรยาย เรื่องการกู้ยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพของคนพิการและมอบเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพให้แก่คนตาบอด พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการกู้ยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพของคนพิการ ณ ห้องเทพลักษณ์ โรงแรมเคพาร์ค อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]