กิจกรรมปลูกต้นไม้ และผัดสวนครัว ในสำนักงานฯ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และผัดสวนครัว ในสำนักงานฯ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]