กิจกรรมปล่อยขบวนรถ “รวมน้ำใจเรามีเรา” น้ำดื่มเพื่อโรงพยาบาล

วันที่ 5 มิถุนายน 2564 นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปล่อยขบวนรถ “รวมน้ำใจเรามีเรา” น้ำดื่มเพื่อโรงพยาบาล เพื่อมอบน้ำดื่มบริการแก่ประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน และปล่อยขบวนรถน้ำดื่มไปในพื้นที่ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงานและกล่าวขอบคุณ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และร่วมกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพทยระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]