กิจกรรมพัฒนาองค์กรให้สอดรับการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หัวข้อ “การออกแบบและติดตามนโยบาย” ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting)

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมรับฟังกิจกรรมพัฒนาองค์กรให้สอดรับการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หัวข้อ “การออกแบบและติดตามนโยบาย” ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]