กิจกรรมมอบปลาทูสดให้แก่ประชาชน

   วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหน่วยงานในสักกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (One Home) และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมมอบปลาทูสดให้แก่ประชาชน ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]