กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด “สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม ” R-E-S-P-E-C-T

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายภูธิป พรหมปาน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ส.อ.สัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม นางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง นักสังคมสงเคราะห์ นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาวอมราวดี ห่วงงาม นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ลงพื้นที่รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด “สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม ” R-E-S-P-E-C-T ซึ่งเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ณ องค์การบริหรส่วนตำบลย่านยาว องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ และเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]