กิจกรรมสัมมนาชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามโครงการพลเมืองศึกษา รุ่น 4 (ภาคใต้)

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามโครงการพลเมืองศึกษา รุ่น 4 (ภาคใต้) โดยมีนายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในการประชุม ณ โรงแรมบีพี แกรนทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]