กิจกรรมอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องใน “วันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10”

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในกิจกรรมอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องใน “วันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10” ณ ร้านกิจกรรมสวนสาธารณะเกาะลำพู อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]