กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2565

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2565 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเฉสิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม 2565 ประกอบด้วย การเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่นักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 จำนวน 261 คน การมอบอุปกรณ์กีฬา จำนวน 1 ชุด ให้กับโรงเรียนราชประชานุคราะห์ 12 และมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 20 ชุด แก่ครอบครัวนักเรียนที่ประสบปัญหาทางสังคม โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธี และนางอุรสา จินโต ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงาน ในการนี้ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยทีม One Home จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 ตำบลพรุพรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]