กิจกรรม “ บำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา พัฒนาสังคม”

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรม “ บำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา พัฒนาสังคม” ณ บริเวณสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]