กิจกรรม “หิ้วปิ่นโตเข้าวัด” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. (One Home) และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรม “หิ้วปิ่นโตเข้าวัด” โดยถวายภัตตาหารแด่ภิกษุสงฆ์และร่วมฟังธรรมเทศนาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ณ วัดนิคมธรรมาราม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]