กิจกรรม KM DAY สป.พม. show & share ครั้งที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนรางวัลเลิศรัฐ

    วันที่ 21 มกราคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมรับฟังโครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Managerment) กิจกรรม KM DAY สป.พม. show & share ครั้งที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนรางวัลเลิศรัฐ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]