ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประชาชนทั่วไป ร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นฯ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม-17 สิงหาคม 2566

สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง >>https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGup-ykVh6eMRy0aTICb4qIBKil2ztEZ9V8WcRuFBlV9M17g/viewform

สำหรับประชาชนทั่วไป >>https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj9TmbOWUOIqM3_FDWfn_xJCmythTMaRjaQiSrdwrpC_hNXg/viewform

พ.ร.บ.ค้ามนุษย์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง >>https://drive.google.com/drive/folders/1Lk_oEorVwm0wFWtmbT_ZpFSU9uHXVaJO


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]