ขอเชิญร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2564

ขอเชิญร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-16.00 น. ณ สวนสาธารณะเกาะลำพู อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี และขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนอาหาร น้ำดื่ม ของขวัญ และของรางวัล >>ติดต่อได้ที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร 0 7735 5080-1<<


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]