ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ...
อ่านต่อ
เรื่อง ขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด ...
อ่านต่อ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ...
อ่านต่อ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566 ...
อ่านต่อ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565 ...
อ่านต่อ