ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565 ...
อ่านต่อ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ...
อ่านต่อ