ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด ...
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด ...
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนั ...
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ...
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ...