ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัง ...
อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่อง การรับสมัครเด็กและเยาวชน เข้าร่วมรับการฝึกทักษะชีวิตและปฏิบัติงานตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด ...
อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ( ...
อ่านต่อ

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ...
อ่านต่อ

พระราชบัญญัติ การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

พระราชบัญญัติ การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ...
อ่านต่อ
Loading...