ข้อมูลทั่วไปจังหวัด

ประวัติความเป็นมา

 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดิมใช้ชื่อที่ทำการประชาสงเคราะห์จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย เปิดดำเนินการครั้งแรก ตามคำสั่งกรมประชาสงเคราะห์ที่ 67/2519 ลงวันที่ 30 มกราคม 2519 โดยมีนายโกศล บุตรเจริญ รักษาการในตำแหน่งประชาสงเคราะห์จังหวัด มี นายอร่าม สุทธพินธุ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ และนายอนันต์ สงวนนาม เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขณะนั้นเปิดทำการที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังเก่า) ถนนตลาดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
– 18 มีนาคม 2525 ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ถูกวางระเบิดจึงย้ายไปปฏิบัติงานชั่วคราวที่ศาลาประชาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
– 21 มีนาคม 2528 ย้ายสำนักงานไปที่ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ถนนดอนนก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
– 23 กันยายน 2536 (สมัยนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี และพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) เปลี่ยนสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2536 ที่กำหนดให้มีการจัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมขึ้น ประชาสงเคราะห์จังหวัดปฏิบัติงานในฐานะผู้แทนกรม
 
– พ.ศ.2537 เปลี่ยนชื่อจาก ที่ทำการประชาสงเคราะห์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
– 12 ตุลาคม 2541 ย้ายสำนักงานไปอยู่ที่ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน
 
-9 กันยายน 2557  ย้ายไปยังสำนักงานใหม่  เลขที่  39/7  หมู่ 9  ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
ที่ตั้งปัจจุบัน : 39/7  หมู่ 9  ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  หมายเลขโทรศัพท์ 0 7735 5080-1
 
Email :  suratthani@m-society.go.th
 
Website : suratthani.m-society.go.th