คัดกรองรายชื่อครัวเรือนเปราะบางพื้นที่ตำบลทุ่ง ตำบลพุมเรียง

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวศศิวิไล ศรีวิไล นิติกร ลงพื้นที่ประชุมและชี้แจงการคัดกรองรายชื่อครัวเรือนเปราะบาง ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี และพัฒนาการอำเภอไชยา โดยมี นางสาวรัชนี พวงมาลี ผู้อำนวยการศูนย์ คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นหัวหน้าชุด ณ พื้นที่ตำบลทุ่ง ตำบลพุมเรียง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]