คัดแยกผู้ซึ่งอาจตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุาย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ ร่วมคัดแยกผู้ซึ่งอาจตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยมีพันตำรวจเอก กิตติพงศ์ ทองทิพย์ รอง ผบก.ภ.จว.สฎ. และพนักงานสอบสวยตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี คัดแยกผู้ซึ่งอาจตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 จำนวน 1 คน ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]