ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 2

วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ, และเจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมพิธีเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดระหว่าง วันที่ 28 มิถุนายน -10 กรกฎาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมค่ายฯ จำนวน 38 คน เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ตามโครงการ แก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดสุราษฎรธานี โดยมี นายมนตรา พรมสินธุ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ 1 อ.มืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]