ลงพื้นที่ สอบข้อเท็จจริง ให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณี เกิดปัญหาในครอบครัว

วันที่ 9- 10 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการและเจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมแลสวัสดิการ ลงพื้นที่ สอบข้อเท็จจริงให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณี เกิดปัญหาในครอบครัว ร่วมกับ มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี คณะทำงาน ศปก.ต อพม. เจ้าหน้าที่ได้แนะนำภารกิจของกระทรวงการพัฒาสังคมและความมั่นคงของนุษย์ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา โดยทั้งสองฝ่ายเป็นสามีภรรยาได้ปรับความเข้าใจเพื่อรักษาความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ให้เข้ม แข็งและมั่นคง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]