งานพิธี “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566”

วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เพื่อเป็นการน้อมรำสีกในพระมหาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยที่ทรงให้ความสำคัญต่อกรพัฒนามือแรงงานของช่างไทยให้มีความมาตรฐาน ณ อาคารโรงแรม ชั้น 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ในการนี้ นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร แสะนางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมพิธีดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]