งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564

   วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564 พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “การเข้าถึงสิทธิต่างๆ ในสถานการณ์โควิด-19” โดยมี นางดาลิน เรืองไอศูรย์ ประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ่านสาส์นวันคนพิการสากล ทั้งนี้ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม  ณ บริเวณหน้าศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]