งานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2566

วันที่ 14 มกราคม 2566 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2566 และนางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้าหน่วยงาน พม.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งจัดโดยหน่วยงาน พม.สุราษฎร์ธานี สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนตำบล คลองฉนวน และภาคีเครือข่าย มีผู้ปกครองนำบุตรหลานมาร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,000 คน ประกอบด้วยกิจกรรมนันทนาการ ตอบคำถามมีรางวัล วาดภาพระบายสี บูธกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ บูธอาหาร มอบของขวัญวันเด็ก จำนวน 5,000 ชิ้น ณ โรงเรียนบ้านควนปราง ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]