งานสมัชชาสวัสดิการชุมชนภาคใต้ครั้งที่ 3 “พลังสวัสดิการชุมชนคนใต้ไม่ทิ้งกัน”

 วันที่ 7 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมรับฟังงานสมัชชาสวัสดิการชุมชนภาคใต้ครั้งที่ 3 “พลังสวัสดิการชุมชนคนใต้ไม่ทิ้งกัน” ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting ร่วมกับเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมแลพความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]