งานสัมมนาออนไลน์ Webinar WFWP Asia”พลังเสียงของสตรีเพื่อสันติภาพ” เนื่องในโอกาสรำลึกการครบรอบ 71 ปี สงครามเกาหลี

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. – 15.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาวสุกาญดา โพแก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์หัวข้อ : พลังเสียงของสตรีเพื่อสันติภาพ เนื่องในโอกาสรำลึกกรครบรอบ 71 ปี สงครามเกาหลี เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และแนวคิดในการแก้ไขปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน และเพื่อส่งเสริมสันติภาพให้เกิดขึ้นในคาบสมุทรเกาหลี โดยมี ดร.จูเลีย มูน ประธานสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก-นานาชาติ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]