งานเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ดีเด่น ประจำปี 2566

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในงานเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ดีเด่น ประจำปี 2566 จำนวน 77 ราย พร้อมมอบประกาศนียบัตร อาร์มสัญลักษณ์ และเข็มเชิดชูเกียรติ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานเป็นผู้เสียสละ ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุแก่สังคม โดยมีนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวรายงาน พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมปกรณ์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. ในการนี้นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม กลุ่มงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมงานดังกล่าวฯ พร้อมด้วยนางวรีรัตน์ เพชรรอด อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ดีเด่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2566 เข้ารับมอบประกาศนียบัตร อาร์มสัญลักษณ์ และเข็มเชิดชูเกียรติฯ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]