จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 122 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.09 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธิวางพานพุ่ม เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมถวายราชสดุดีประกาศพระเกียรติคุณ น้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 122 ปี 21 ตุลาคม 2565 รวมไปถึงวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุข วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันอาสาสมัครไทย และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ หอประชุมชุมศรี เจริญลาภ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี โดยมี นายเวทิน พุ่มอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาด ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี พยาบาลจากโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ในการนี้ นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ทีม One Home จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]