จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว ภายใต้แนวคิด” ครอบครัววิถีใหม่รับมืออย่างไรกับความรุนแรงในครอบครัว” ประจำปี 2564

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว ภายใต้แนวคิด” ครอบครัววิถีใหม่รับมืออย่างไรกับความรุนแรงในครอบครัว” ประจำปี 2564 ให้แก่เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอคีรีรัฐนิคม เนื่องใน “ เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” พร้อมติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาว และมอบสื่อประชาสัมพันธ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]