จัดระเบียบขอทาน คนไร้ที่พึ่ง และรณรงค์ “การให้ทานถูกวิธี ลดวิถีขอทาน”

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่จัดระเบียบขอทาน คนในที่พึ่ง ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพุนพิน เพื่อตรวจสอบการรับแจ้ง มีผู้กระทำการขอทาน และนำเด็กมานั่งขอทาน และรณรงค์การให้ทานถูกวิธี ลดวิถีขอทาน ณ บริเวณงานเกษตรแฟร์ งานกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพุนพิน สหกรณ์สุราษฎร์ธานี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]