จัดรายการสถานคลายทุกข์

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมแลความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดำเนินรายการสถานีคลายทุกข์ ซึ่งออกอากาศ ทางสถานีวิทยุ F.M. 89.75 MHz และเผยแพร่ผ่านทาง Facebook Live ทางเพจ สวท.สุราษฎร์ธานี โดยมี นางพาณิภัค แก่นเก้ว นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินรายการ ในหัวข้อภารกิจของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปลี่ยนความคิด หยุดความรุนแรงในครอบครัว ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัด สิทธิและสวัสดิการ สำหรับบุคคลที่ถูกกระทำด้วยความรุนเรงในครอบครัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนเรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และรับฟังปัญหาของประชาชนเพื่อบูณกรช่วยเหลือให้มีประสิทธิภพ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]