จัดรายการสถานีคลายทุกข์

  วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (One Home) พร้อมด้วยศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมจัดรายการสถานีคลายทุกข์ ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุ F.M. 89.75 MHz และเผยแพร่ผ่านทาง Facebook Live ทางเพจ สวท.สุราษฎร์ธานี เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนและบูรณาการช่วยเหลือให้มีประสิทธิภาพ
 ในการนี้ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้             นางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมกับนางพาณิภัค แก่นแก้ว นักสื่อสานมวลชนชำนาญการ จัดรายการสถานีคลายทุกข์ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]