จัดรายการสถานีคลายทุกข์

วันที่ 14 มิถุนายน 2565  นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ดำเนินรายการสถานีคลายทุกข์ ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุ F.M. 89.75 MHz และเผยแพร่ผ่านทาง Facebook Live ทางเพจ สวท.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับนายรังสรรค์ ชยันฐมพันธ์ เคหะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในหัวข้อภารกิจของสำนักงานเคหะจังหวัดสุราษฎร์ธานี การดูแลคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย และรับฟังปัญหาของประชาชนเพื่อบูรณาการช่วยเหลือให้มีประสิทธิภาพ  ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]