“จิตอาสาพัฒนาสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี“ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี“ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ล้างทำความสะอาดบริเวณสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี และมีกิจกรรมตัดผม ผัดข้าว ซ่อมมอเตอร์ไซค์ รวมถึงแจกขนมบริเวณสถานีรถไฟ โดยมีจิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ นักเรียน/นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
ในการนี้นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุชานันท์ ช่วยเกิด เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นางสาวชินานาฎ รักษ์วงศ์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นางนุชรีย์ ด้วงสา พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และนางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง นักคมสงเคราะห์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]