ชี้แจงคัดกรองรายชื่อครัวเรือนเปราะบางพื้นที่อำเภอพนม

วันที่ 2พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม นางสาวศิริวรรณ พรหมทอง นักพัฒนาสังคม และนางสาวสุธาสินี เทือกสุบรรณ นักสังคมสงเคราะห์ เข้าประชุมกำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน พื้นที่อำเภอพนม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยมีนายวิจารณ์ จุนทวิจิตร นายอำเภอพนม เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงการคัดกรองครัวเรือนเปราะบาง จำนวน 5,912 ครัวเรือน ในพื้นที่อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]